Цахим Өртөө холбоо Улсын програмчлалын гучдугаар олимпиадын ивээн тэтгэгчээр хамтран ажиллаа.