Board Meeting Notes:
Богинохон хугацаанд үр дүнтэй уулзалт хийлээ. Үндсэндээ хоёр зүйлийг ярилцаж тогтов.

  1. “Tsahim 20: Moving forward” zoom meeting буюу өнгөрснөө дүгнэж, ирээдүйгээ харах зорилготой бүх гишүүдэд зориулсан цахим уулзалт зохион байгуулна. Хөтөлбөр гарган УЗ гишүүд тодруулан хэлэлцэж уулзалтыг хөтлөн зохион байгуулна.
  2. Ирэх 2021 онд бусад байгууллагуудтай хамтран сар бүр сургалт, арга хэмжээ хийх санал гаргалаа. 12 байгууллагатай хамтраад 12 ажил хийнэ гэсэн үг. НҮБ-н дэлхийн өдрүүдийг харж байгаад сэдэв болон хамтрах байгууллагыг сонгоно. Нэгдүгээр сарын үйл ажиллагааны сэдэв, байгууллагыг шууд сонгосон байгаа, дэлгэрэнгүй танилцуулга, хөтөлбөр, үйл ажиллагааны талаар мэдээ боловсруулан танилцуулна.